ProAgro profesjonalne produkty do hydrosiewu

Firma ProAgro powstała w 2006 roku i od tego czasu działalności jej oferta jest na produkcji technicznych włókien celulozowych oraz kompleksowej gamy produktów do hydrosiewu i hydrohumusowania. ProAgro jako pierwsza i jedyna w Polsce oferuje komplet produktów pochodzenia krajowego do wykonywania technologii hydrosiewu i hydrohumusowania. Rozwój naszej firmy ukierunkowany jest na nowoczesne technologie stosowane w drogownictwie, które to w najbliższych latach będzie stosowane w drogownictwie, które to w najbliższych latach będzie wiodącą dziedziną rozwoju gospodarczego Polski.

<div style="margin-top:-700px"> <p>Firma ProAgro powstała w 2006 roku i od tego czasu działalność jej oparta jest na produkcji technicznych włókien celulozowych oraz kompleksowej gamy produktów do hydrosiewu i hydrohumusowania.</p> <p>ProAgro jako pierwsza i jedyna w Polsce oferuje komplet produktów pochodzenia krajowego do wykonywania technologii hydrosiewu i hydrohumusowania.</p> <p>Rozwrój naszej firmy ukierunkowany jest na nowoczesne technologie stosowane w drogownictwie, które to w najbliższych latach będzie wiodącą dziedziną rozwoju gospodarczego Polski.</p></div>